Teater- og Musikhusvennerne indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 9. marts 2017 kl. 18.00 
i Musikhuset Esbjerg.

 DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forslagtilbudget,herunderfastsættelseafkontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til samme
  8. Valg af revisor og evt. suppleant til samme
  9. Eventuelt 
Ad pkt. 4: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

Efter generalforsamlingen byder vi på en lille forfriskning, inden tæppet går op kl. 19.30 for Odense Teatrets gæstespil Lev menneske.

Medlemsprisen er kr. 150,- (begrænset antal billetter)

Billeter kan købes på mhe.dk eller ved henvendelse til tlf. 76 10 90 10 på hverdage mellem kl. 10 og kl. 16.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en tilmelding til Musikhusets billetsalg tlf. 76 10 90 10 eller på mail til Barbara Brandt på bb@mhe.dk senest mandag 6. marts

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Teater- og Musikhusvennerne.