Aftaleindgåelsen:
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Musikhuset Esbjerg har registreret betalingen.

Levering:
Musikhuset Esbjerg sender hurtigst muligt billetterne pr. mail eller post.

Betaling:
Billetter reserveres i 3 dage, hvorfor betaling skal være registreret senest 3 dage efter bestilling. Der kan betales med Dankort & Visakort. Betales med betalingskort hæves beløbet på din konto samme dag som billetterne afsendes. Al kommunikation mellem dig og www.mhe.dk foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se kortoplysningerne. Kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Musikhuset gemmer ikke kortoplysningerne.

Gebyrer:
Alle billetter pålægges et billetgebyr på kr. 30 af Musikhuset Esbjergs billetudbyder, Billetten. Gebyret går til at administrere billetsalg, til at udvikle billetsystem og hjemmeside, til lønninger, etc. Billetprisen, der fremgår af hjemmeside, sæsonprogram, m.v. er inklusiv billetgebyr.
Desuden pålægges alle onlineordre et samlet ordregebyr på kr. 5. af Billetten.

Leverings- og administrationsomkostninger:
Leverings- og administrationsomkostningerne er inklusiv moms og skatter. Danmark: kr. 35 pr. forsendelse. Udlandet: kr. 35 pr. forsendelse

Refundering:
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetgebyret refunderes ikke. Ved eventuel aflysning kan krav om tilbagebetaling af billetter kun rettes til den ansvarlige arrangør. Billetgebyr refunderes ikke uanset baggrunden for aflysning.

Reklamation:
Enhver form for reklamation der vedrører selve arrangementet skal rettes direkte til Musikhuset på tlf. 76 10 90 00. Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med køb af billetter, skal du straks kontakte Musikhusets billetsalg på tlf. 76 10 90 10 eller billet@mhe.dk.

Forbehold:
Musikhuset tager forbehold for fejl i de listede priser og for udsolgte arrangementer. Musikhuset forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen indenfor samme billetkategori, samt flytte til anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.