Teater- og Musikhusvennerne indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 5. marts 2018 kl. 18.30 i Teatersalen i Musikhuset Esbjerg

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til samme
  8. Valg af revisor og evt. suppleant til samme
  9. Eventuelt

Ad pkt. 4: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 1. marts 2018.

 

Standup med Jan Hertz

Efter generalforsamlingen byder Teater- og Musikhusvennerne på en lille forfriskning og en sandwich (kl. 19.30), inden der er standup med Jan Hertz (kl. 20.00-20.40).

Medlemsprisen er er kr. 80, mens billetprisen for ikke-medlemmer er kr. 120.

Billetter kan købes på www.mhe.dk eller ved henvendelse til Musikhusets billetcenter på telefon 76 10 90 10 på hverdage kl. 13-16.

 

Tilmelding til traktement

Af hensyn til traktementet vil vi gerne bede om en tilmelding til Musikhusets billetsalg tlf. 76 10 90 10 eller på mail til Barbara Brandt på bb@mhe.dk senest torsdag den 1. marts.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Teater- og Musikhusvennerne.