Her kan du finde oplysninger om Musikhuset Esbjerg organisation, værdigrundlag og bestyrelse

Musikhuset Esbjerg er en erhvervsdrivende fond med en årlig omsætning på omkring kr. 30 mio. Fonden modtager årligt et driftstilskud i omegnen af kr. 7 mio. fra Esbjerg Kommune.

Musikhuset Esbjergs organisation

Direktør Torben Seldrup har ansvaret for den daglige ledelse af Musikhuset Esbjerg, mens det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen.

Musikhuset ledelse består af direktør Torben Seldrup, økonomi- og HR-chef Trine Navntoft og teknisk chef Christian Søvad.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse består af syv medlemme. To medlemmer er udpeget af Esbjerg Byråd, og to er udpeget af Teater- og Musikhusvennerne. De resterende tre medlemmer bliver udpeget af de fire førnævnte og består af et medlem med direkte tilknytning til erhvervslivet, et medlem med direkte tilknytning til kulturlivet og et medlem, der skønnes at have erfaring og viden, som fonden aktuelt har brug for.

Musikhuset Esbjergs værdigrundlag

Musikhuset Esbjergs arbejder altid på skabe den bedste oplevelse for vores gæster, kunder og samarbejdspartnere.

Vi arbejder til daglig ud fra et værdisæt, der handler om at vi er et dynamisk hus, der i samspil leverer den bedste oplevelse.

Det gør vi gennem handlekraft, fleksibilitet og respekt med fokus på kvalitet og service.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse

Johnny Søtrup, formand

Direktør Peter Ringtved, næstformand

Bodil Wöhnert, medlem

Bankdirektør Karen Frøsig, medlem

Kunstnerisk leder Turi Malmø, medlem

Anette Laigaard, medlem

Byrådsmedlem Connie Geissler, medlem