Her kan du finde oplysninger om Musikhuset Esbjerg organisation, værdigrundlag og bestyrelse

Musikhuset Esbjerg er en erhvervsdrivende fond med en årlig omsætning på omkring kr. 30 mio. Fonden modtager årligt et driftstilskud i omegnen af kr. 7 mio. fra Esbjerg Kommune.

Musikhuset Esbjergs organisation

Musikhuset ledelse udgøres af direktør/CEO Torben Seldrup og souschef/COO Trine Navntoft.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse består af syv medlemme. To medlemmer er udpeget af Esbjerg Byråd, og to er udpeget af Teater- og Musikhusvennerne. De resterende tre medlemmer bliver udpeget af de fire førnævnte og består af et medlem med direkte tilknytning til erhvervslivet, et medlem med direkte tilknytning til kulturlivet og et medlem, der skønnes at have erfaring og viden, som fonden aktuelt har brug for.


Musikhuset Esbjergs værdigrundlag

Musikhuset Esbjergs arbejder altid på skabe den bedste oplevelse for vores gæster, kunder og samarbejdspartnere.

Vi arbejder til daglig ud fra et værdisæt, der handler om at vi er et dynamisk hus, der i samspil leverer den bedste oplevelse.

Det gør vi gennem handlekraft, fleksibilitet og respekt med fokus på kvalitet og service.

Musikhuset Esbjergs bestyrelse

Johnny Søtrup, formand

Direktør Peter Ringtved, næstformand

Bankdirektør Karen Frøsig, medlem

Kunstnerisk leder Turi Malmø, medlem

Anette Laigaard, medlem

Frank Jørgensen, medlem

Byrådsmedlem Connie Geissler, medlem