Teater- og Musikhusvennerne indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag 13. marts 2019 kl. 18.00 i Musikhuset Esbjerg.

Program for dagen:
18.00 – 19.00 – Generalforsamling
19.00 – 19.30 – Forfriskning inden forestilling
19.30 – 20.15 ca. – Forestilling, Emma Gad – takt og tone 100 år.

Hvis du vil med til forestillingen efter generalforsamlingen, kan du købe din billet her

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret
årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til budget, herunder
fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til samme
8. Valg af revisor og evt. suppleant
til samme
9. Eventuelt

Ad pkt. 4: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.


Tilmelding til Barbara på mail bb@mhe.dk eller på tlf. 7610 9025