Teater- og Musikhusvennerne indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 9. juni 2021 kl. 17.00 i Musikhuset Esbjerg. Husk tilmelding.

Grundet covid-19 er der i år ingen spisning eller underholdning ifm. generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag*
5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til samme
8. Valg af revisor og evt. suppleant til samme
9. Eventuelt
*Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. juni.

TILMEDLING: Ønsker du at deltage i generalforsamlingen onsdag den 9. juni, vil vi bede dig om at tilmelde dig. Det gør du ved at skrive en e-mail til Anna Louise Pedersen på alp@mhe.dk. Du kan også ringe til hende på telefon 76 10 90 17. Tilmelding skal ske senest den 8. juni.

NB: Generalforsamlingen skulle have fundet sted den 17. marts, men måtte på grund af covid-19-relaterede restriktioner udskydes.