Historien bag Teater- og Musikhusvennerne

Teater- og Musikhusvennerne blev dannet i 2009, da Esbjerg Teaterkreds og Musikhusets Venner fusionerede. Baggrunden var lukningen af Esbjergs gamle teater og opførelsen af den nye Teatersal i Musikhuset Esbjerg, der blev indviet i 2010.

Teater- og Musikhusvennerne har i dag et tæt samarbejde med Musikhuset Esbjerg. Alle foreningens arrangementer finder sted i Musikhuset, og Teater- og Musikhusvennerne udgiver i fællesskab det årlige program, der husstandsomdeles i Esbjerg og omegn.

Teater- og Musikhusvennernes formål

Foreningens formål er på enhver måde at fremme professionel teater- og musikfremførelse i det sydvestjyske område.

Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Samtidig med valget af bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter for disse.

Teater- og Musikhusvennernes bestyrelse

Niels Kongsbak, formand

Hanne Meyer, næstformand

Anette Laigaard, medlem

Frank Jørgensen, medlem

Ingelise Harbo, medlem

Jens Morten Frederiksen, medlem

Mark Mikkelsen, suppleant